Gifts & More steunt Stichting Sampark

Met trots kunnen wij zeggen dat wij het eerste sponsorcertificaat mochten ontvangen van Stichting Sampark. De stichting zet zich in voor onderwijsprojecten voor kinderen in de sloppenwijken van New Delhi en op het platteland van India.

Een gedeelde visie

Stichting Sampark initieert en organiseert lokale, educatieve projecten in India die structureel van aard zijn. Wij delen de visie van de stichting dat educatie een van de belangrijkste voorwaarden is voor kinderen en jongvolwassenen om een goede toekomst op te bouwen. De projecten richten zich op het bestrijden van analfabetisme en armoede in de stad en op het platteland.

Educatie in India

Gifts & More steunt Stichting Sampark

Sampark zorgt voor de educatie van zo’n 2.200 kinderen en jongvolwassenen. Om de projecten een structureel bestaansrecht geven, wordt geld opgehaald door middel van fundraising in Nederland. De benodigde gelden voor eenmalige nieuwbouw of grootschalige verbouwingen worden gefinancierd met de opbrengsten van extra evenementen en acties. Vier Samparkscholen op het platteland en drie beroepsopleidingen in de sloppenwijken van New Delhi worden volledig voorzien door de stichting. Hier horen bijvoorbeeld de salarissen van docenten, fietsen voor fietsprojecten, elektriciteitskosten, huur, naaimachines en computers bij.

Meer informatie

Op zoek naar meer informatie over deze fantastische stichting? Bezoek dan eens de website: www.sampark.nl.